VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı
Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları
|29 - 31 Ekim 2019 İstanbul
Kurultaya Davet

Türk Tıp Dünyası Kurultayının altıncısını 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz.

Ana teması “Biyoteknoloji” olarak belirlenen kurultayımıza katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır.

Biyoteknoloji terimi günümüzde "Bilgi birikimi, ürün ve hizmet üretimi amacıyla canlı ya da cansız organizmaların değiştirilmesi için bilim ve teknolojinin canlı organizma, parça, ürün ve modellere uygulanması" işlemlerinin tamamını ifade etmek içim kullanılmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi biyoteknolojideki gelişimin yönünü insanın değişimi belirlemektedir. İnsanların yaşam tercihlerinin ve alışkanlıklarının değişmesi, yaşam sürelerinin uzaması, bağışıklık düzeylerinin değişmesi ve çevresel etkenler özellikle sağlık biyoteknolojisinin sürekli bir değişim ve yenilik içerisinde bulunmasını gerektirmektedir.

Sağlık alanındaki gelişmelerin neticesi ile yaşam süresi uzamakta, erken ölümlerin önüne geçilebilmektedir. Dolayısıyla nüfusun artış eğilimi ile sağlık hizmetlerinde oluşan ihtiyacın hızlı giderilmesi, biyoteknoloji alanındaki yatırımların artırılması ve bunların sonucu olarak ürüne dönüşebilen Ar-Ge çalışmalarının gerçekleşmesi ile olacaktır. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçeler her sene artmaktadır. Türkiye’de 2017 yılında GSYİH’nin yaklaşık %1’i Ar-Ge harcamalarına ayrılmıştır.

Türkiye, 2000’li yıllardan itibaren sağlıkta dönüşüm hamlesi ile başlattığı reform çalışmaları ile sağlık uygulamaları vizyonunu genişletmiş ve küresel alanda söz sahibi olan bir ülke konumuna gelmek için önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Gerek kamuda, gerekse özel sektörde bulunan araştırma altyapılarının faaliyet alanları ve yürütülmekte olan çalışmalar, dünyada sağlık biyoteknolojisinde izlenen yol ve yaklaşımlarla büyük oranda paralellik göstermektedir.

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayında odak noktaları olarak;
• Metabolik Hastalıklar,
• Kişiselleştirilmiş Tıp,
• İlaç Geliştirme,
• Aşı Geliştirme,
belirlenmiştir.

Kurultaya, ülkemizden ve yurt dışından katılacak olan akademisyenler, biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri ve akademik çalışmaları paylaşacak ve karşılıklı görüş alış-veriş imkanı bulacaklardır.

Bundan önceki beş kurultay gibi bu seneki kurultayın da çok faydalı olacağına inanmaktayım. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına kıymetli katkılarınız ile katılmaya davet eder, saygılarımı sunarım.

Dr. Fahrettin KOCA

T.C. Sağlık Bakanı
Kurultay Onursal Başkanı


Konuşmacılar
Prof. Adnane ACHOUR
Karolinska Enstitüsü
Prof. Arshad MAJİD
Sheffield Üniversitesi
Prof. Aykut ÖZDARENDELİ
Erciyes Üniversitesi
Prof. Dilek URAL
Koç Üniversitesi Hastanesi
Prof. Ertuğrul KILIÇ
İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Gökhan HOTAMIŞLIGİL
Harvard Üniversitesi
Prof. Hülya AYAR KAYALI
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
Prof. Dr. İhsan SOLAROĞLU
Koç Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan SATMAN
TÜSEB
Prof. Jan BOREN
Gothenburgh Üniversitesi
Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Markus RALSER
Francis Crick Enstitüsü
Prof. Mathias UHLEN
İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü
Prof. Matthias BLÜHER
Leipzig Üniversitesi
Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA
Ege Üniversitesi
Prof. Morten GRØTLİ
Gothenburg Üniversitesi
Doç. Mustafa GÜZEL
İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Rana SANYAL
Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Şaban TEKİN
Tübitak MAM
Prof. Tanıl KOCAGÖZ
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Prof. Dr. Tarlan MAMMEDOV
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Türker KILIÇ
Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Ulf SMITH
Gothenburgh Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin BAŞBINAR
9 Eylül Üniversitesi
Prof. Yusuf ÖZKUL
Erciyes Üniversitesi
GENEL BİLGİLER
Kurultayın Yapılacağı Ülke - İl
İstanbul/Türkiye - 29-31 Ekim 2019
Kurultayı Düzenleyen Kurum
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
Kurultay Yeri
İstanbul/Türkiye
Kurultay Dili
Kurultay dili Türkçe'dir. Kurultay süresince Türkçe, İngilizce dillerinde karşılıklı olarak simultane tercüme yapılacaktır.

Kurultay katılımı ücretli olup, kesin kayıt aşamasında ücretler tahsil edilecektir. Ön kayıt işlemleri ücretsizdir.

Katılımcı sayısı 1200 kişi ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır.

KURULTAY TAKVİMİ
19/08/2019
Kayıt başlangıç tarihi
20/08/2019
Kurultay Programı İlan Tarihi
27/09/2019
Ödül Başvurusu Son Tarihi
5/10/2019
Bildiri Gönderimi Son Tarihi
15/10/2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
22/10/2019
Bildirileri kabul edilen konuşmacıların kurultay katılım ücretini son ödeme tarihi
29/10/2019
Kurultay Başlangıcı
31/10/2019
Kurultay Kapanışı
İletişim: turktipkurultayi@saglik.gov.tr - 0 (312) 471 85 31
Tasarım ve Kodlama: T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi